Xí nghiệp trực thuộc

XÍ NGHIỆP VÁN ÉP TÂN MAI

Địa chỉ : Cụm Công nghiệp Vật liệu Xây dựng, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0251.8880200 – Fax: 0251.8880201
Giám đốc : Ông HỒ VIỆT
Thị trường : cung cấp cho các nhà sản xuất hàng mộc, các công trình xây dựng, trang trí nội thất

Xem chi tiết