Giới Thiệu

Ván ép Tân Mai

-Tiền thân là Công Ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai, một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất chế biến gỗ được thành lập từ 1975, đến tháng 3 năm 2006 tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Lĩnh vực hoạt động:Sản xuất chế biến gỗ, xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê kho bãi.

Trụ sở chính : Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thọai : 0251. 3822258 / 0251. 3823730

Fax: 0251. 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: sales@wood-tanmai.com.vn

headerwood-02

headerwood-03