Giới Thiệu Công Ty

-Tiền thân là Công Ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai, một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất chế biến gỗ được thành lập từ 1975, đến tháng 3 năm 2006 tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất chế biến gỗ, xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê kho bãi. .Trụ sở chính : Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thọai : 0251. 3822258 / 0251. 3823730

Fax: 0251. 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email:sales@wood-tanmai.com.vn

Hội đồng quản trị :

1-Ông Phạm Đức Bình  : Chủ tịch

2-Bà Dương Thị Mỹ Dung : Phó chủ tịch.

3-Bà Lê Thị Thanh Tuyền : Thành viên

4-Ông Phạm Lan Đình: Thành viên

Ban kiểm soát:

1-Bà Lê Thị Xuân Hằng: Trưởng ban

2-Bà Nguyễn Thị Kim Trang: Thành viên

3-Bà Mai Xuân: Thành viên

Ban điều hành công ty

1-Bà Dương Thị Mỹ Dung : Giám đốc -Điện thoại: 091 3982908