Giới Thiệu Công Ty

-Tiền thân là Công Ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai, một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất chế biến gỗ được thành lập từ 1975, đến tháng 3 năm 2006 tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra nhiều lĩnh vực.

Lĩnh vực hoạt động: May mặc xuất khẩu, sản xuất chế biến gỗ, kinh doanh xăng dầu, xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê kho bãi. .

Trụ sở chính : Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thọai : 0251. 3822258 / 0251. 3823730

Fax: 0251. 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@gotanmai.vn

Hội đồng quản trị :

1-Ông Phùng Văn Nhì : Chủ tịch

2-Bà Dương Thị Mỹ Dung : Phó chủ tịch.

3-Ông Trần Hữu Đức : Thành viên

4-Bà Phạm Thị Tuyết Vân : Thành viên

5-Ông Lê Văn Danh: Thành viên

Ban kiểm soát:

1-Bà Lý Mỹ Hà: Trưởng ban

2-Bà Cao Thị Minh Phúc : Thành viên

3-Ông Huỳnh Ngọc Đức: Thành viên

Ban điều hành công ty

1-Bà Dương Thị Mỹ Dung : Giám đốc -Điện thoại: 091 3982908

2-Bà An Thị Phượng: Phó giám đốc -Điện thoại: 090 8039903

3-Bà Nguyễn Thị Lệ Hà:Phó giám đốc -Điện thoại:0908 508762