XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa1, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: 0251. 3836236-3836117  –  Fax : 0251. 3836118
Website: www.donamay.com –  Email: donamay@hcm.vnn.vn
Giám đốc : Bà: AN THỊ PHƯỢNG       ĐT.0908.039 903

Tổng số CBCNV : 410 người
Số chuyền may : 09
Công suất năm : 200.000 áo jacket hoặc tương đương.
Sản phẩm chủ yếu  : Jackets, down jackets, sportwears, casual pants, coats.
Thị trường xuất khẩu : German, Russia, Hongkong, Korea.
Khách hàng truyền thống :
–    Germany : Bueltel Bekleidung, C&A, BHB Fashion, Umblauf&Klein GmbH
–    France : EL Internationale
–    Hongkong : Worldwide Fashion
–    Belgium : Textyle N.V
–    Russia : BaoN JSC, Finn Flare.
–    Malaysia : United Sweathearts
–    Taiwan : Jordon Corp.
–    Switzeland : Fashion Mile Co.,Ltd.
–    Korea : Saman world Co.,Ltd