Nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2015

Xem thông tin chi tiết hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2015

Từ kết quả của quá trình tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp và phản hồi của các cơ quan quản lý nhà nước các địa phương, nay Hội Doanh Nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Báo Sài Gòn Tiếp Thị công bố danh sách 522 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn 2015.

Cuộc điều tra năm 2015 đã được tiến hành tại mười tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số phiếu điều tra trực tiếp là 13.940 và 16.000 phiếu điều tra tiêu dùng thường xuyên suốt năm qua. Đối tượng điều tra là cá nhân tiêu dùng trực tiếp, hộ tiêu dùng trực tiếp và chuyên gia. Kết quả có 522 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn.

Sau khi công bố danh sách 522 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, Hội Doanh Nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Báo Sài Gòn Tiếp Thị đã tiếp tục tiến hành một quá trình nữa: tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp (doanh nghiệp tự minh bạch thông tin) và cũng đồng thời, tiếp nhận văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh, thành về tình hình quản lý các doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đối với một số tiêu chí liên quan (quản lý chất lượng hàng hoá – vệ sinh an toàn thực phẩm; đăng ký nhãn hiệu hàng hoá; xuất xứ hàng hóa; trách nhiệm về môi trường…) nhằm góp phần thẩm định việc thực thi các quy định pháp lý liên quan các tiêu chí chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng.

Từ kết quả của quá trình tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp và phản hồi của các cơ quan quản lý nhà nước các địa phương, nay Báo Sài Gòn Tiếp Thị công bố danh sách 522 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn 2015.

Công ty cổ phần Tồng Hợp Gỗ tân Mai vinh dự là một trong những đơn vị đạt Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2015.

Trong 18 năm qua liên tục từ năm 1997 đến nay Thương hiệu Gỗ  Tân Mai  đã được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”