Gỗ Thông Newzealand

Chuyên cung cấp gỗ thông nhập khẩu từ Newzealand

Đặcđiểm: Gỗ thông tròn – đều, không mắt ,không vỏ, dùng để lạng veneer rất hiệu quả. Khách hàng có nhu cầu gỗ thông dùng để lạng veneer, xin liên hệ ngay với chúng tôi.

Người liên hệ Mr Việt -Tel: 0945769012 Email: viet@wood-tanmai.com.vn